Bepalingen RSM Saurus International Regatta 2019

Deze wedstrijd wordt in zijn geheel gehouden volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Hieronder staan de aanvullende bepalingen benoemd.

Artikel 1. Organisatie

Wedstrijdleiding: Daniël Haring, Fleur Lukassen & Annelot Pannekoek - wedstrijdleidingsir@msrvsaurus.nl

Veiligheidscoordinator: Jan-Marc Glowienke, societeit@msrvsaurus.nl

Hoofd van de Jury: dhr. M.J. Greefhorst

Artikel 2. Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal door bezoekers van of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Artikel 3. Bokalen

De RSM Saurus International Regatta is onderdeel van de NSRF Bakboord Onervaren C4+ Bokaal; de Sprintbokaal en het NSRF onervaren C4+ klassement. Voor de betreffende velden gelden de aanvullende bepalingen van de bokaal.

Artikel 4. Wedstrijdverloop

De RSM SIR is een tweekamp over 1500 en 250 meter, beide afstanden zijn tijdraces in de zin van artikel 26 RvR. De 1500 meter wordt in kiellinie gestart, de 250 meter boord-aan- boord met vliegende start. Beide ploegen van een 250-meter race worden individueel geklokt.

De tijd van de 1500 meter race wordt omgerekend naar 250 meter en opgeteld bij de tijd van de 250 meter. Dit vormt de totaaltijd, de ploeg met de laagste totaaltijd wint het veld. Bij gelijke totaaltijd geldt de tijd van de 250 meter als doorslaggevend. Is de stand dan nog steeds gelijk, zijn er meerdere winnaars. Per veld wordt een apart klassement opgemaakt. Verschillen in totaaltijd kleiner dan 0,20 seconden worden geacht gelijk te zijn.

Prijzen worden alleen uitgereikt wanneer er tenminste drie ploegen in een veld zijn ingeschreven ten tijde van de loting. Velden met minder inschrijvingen kunnen wel worden verroeid. Toevoegen van extra velden is mogelijk op verzoek, acceptatie hiervan ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

Artikel 5. Deelname

Deelname aan de RSM SIR staat open voor competitieroeiers van KNRB lidverenigingen zoals bedoeld in artikel 14 RvR en ploegen uit het buitenland met een vergelijkbaar niveau. Velden die onderdeel uitmaken van de bokaal zijn besloten voor deelnemers van de desbetreffende bokaal.

Uitgeschreven velden:

Heren NSRF Bakboord Onervaren C4+

Dames NSRF Bakboord Onervaren C4+

Heren NSRF onervaren C4+ klassement

Dames NSRF onervarvaren C4+ klassement

Heren ervaren skiff

Dames ervaren skiff

Heren ervaren dubbeltwee

Dames ervaren dubbeltwee

Mix ervaren dubbeltwee

Heren 4+

Dames 4+

Mix 8+

Dames 8+

Heren 8+

Artikel 6. Inschrijfprocedure

Ploegen van verenigingen die bij de KNRB zijn aangesloten dienen zich in te schrijven via het KNRB inschrijfprogramma. Verenigingen die niet bij de KNRB zijn aangesloten kunnen zich inschrijven via e-mail (wedstrijdleidingsir@msrvsaurus.nl), mits zij wel zijn aangesloten bij een andere nationale federatie die door FISA wordt erkend.

Artikel 7. Loting

De loting zal geschieden op 22 mei te Maastricht en zal zo spoedig mogelijk daarna worden gepubliceerd op de website saurusinternationalregatta.com.

Artikel 8. Aanmelden

Ploegen dienen zich uiterlijk 2 uur voor hun starttijd te melden bij het secretariaat.

Artikel 9. Rugnummers

Rugnummers worden tegen inlevering van een borg van € 10,- per set en maximaal € 100,- per vereniging uitgegeven aan een verenigingsvertegenwoordiger.

Artikel 10. Oproeien

Tijdens het oproeien kan het voor komen dat er andere scheepvaart op het kanaal is. Ploegen dienen tijdens het oproeien de reguliere vaarregels van het Binnenvaart Politie Reglement te hanteren. Dit houdt in ieder geval in: stuurboord wal houden en ruimte geven aan alle beroepsvaart.

Iedere ploeg dient tenminste 20 minuten voor de starttijd van het blok de grens met België (Brug te Smeermaas) te zijn gepasseerd.

Artikel 11. De race

Artikelen 48 tot en met 51 van het RvR zijn de belangrijke artikelen voor de start, het verloop van de wedstrijd en de finish van zowel de 1500 als de 250 meter.

Vanaf 100 meter voor de brug te Smeermaas tot het einde van de bocht direct na de brug geldt dat inhalen is toegestaan, maar dat indien er bij ingaan van dit gebied nog geen sprake was van overlap tussen de boten, de oplopende ploeg niet vrij is de eigen koers te kiezen - de opgelopen ploeg hoeft dus niet te wijken. De opgelopen ploeg is wel verplicht de eigen wal te houden en deze indien nodig te kiezen, met inachtneming van veiligheid en sportiviteit. Het gebied waar dit voor geldt is bij begin en einde gemarkeerd met een rode vlag op de wal.

Artikel 12. Na de race

Uitroeien is niet mogelijk. Ploegen dienen de instructies van de aanwezige vrijwilligers en jury op te volgen.

Artikel 13. Protest en bezwaar

Een ploeg die protest wil indienen dient dit conform artikel 70 RvR direct na het passeren van de finishlijn kenbaar te maken bij het jurylid op de finish. Na het aanleggen zal de ploeg dit protest zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één uur toelichten bij de jury.

Tegen de uitkomst van het protest kan conform artikel 72 RvR schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het Hoofd van de Jury.

Zolang het protest of bezwaar niet is afgehandeld dient een verenigingsvertegenwoordiger zich voor de jury beschikbaar te houden op het verenigingsterrein van Saurus.

Artikel 14. Disciplinaire maatregelen

De jury kan tijdstraffen opleggen. De tijdstraf voor een overtreding op de 250 meter is 2 seconden en 12 seconden op de 1500 meter.

Artikel 15. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.